Coaching

Coaching on valmennusmenetelmiä, -työkaluja ja -keinoja, joilla voidaan auttaa valmennettavaa eri haasteissa, muutoksissa tai tavoitteissa. Coachingia käytetään niin työelämän kuin yksityiselämän alueella ja myös muilla aloilla (esim. urheilu, koulutus, kuntoutus). Käytän tässä tekstissä jatkossa sanaa valmennus ja valmentaja, koska ne istuvat paremmin suomen kieleen.

Valmentajan tehtävä on auttaa valmennettavaa saavuttamaan tavoitteet ja mahdollisesti myös ylittämään ne sekä parantamaan suorituskykyä ja osaamista. Valmentaminen on pääosin vuorovaikutteista keskustelua. Valmentaja esittää keskustelussa kysymyksiä, joiden tarkoitus on avata valmennettavan ajattelua ratkaisujen ja tavoitteiden suuntaan. Valmentaja muun muassa haastaa ajattelua, oivalluttaa, avartaa näkökulmia, innostaa ja kannustaa.

Valmennusta voidaan järjestää yksilötapaamisissa tai ryhmämuotoisena. Tapaamiset voivat olla paikan päällä tai etänä verkon välityksellä, miten asiakkaan kanssa on sovittu. Tapaamisten määrä on hyvin yksilöllistä. Jos kyseessä on yksittäinen muutos- tai ongelmatilanne, usein riittää 1-4 kerran yhteistyö, jolla tähdätään konkreettisiin toimenpiteisiin. Isompien kokonaisuuksien kohdalla voidaan sopia yhteistyö esimerkiksi 5-10 kerran tapaamisjakso, jolloin tavataan esimerkiksi säännöllisesti kahden viikon välein (alkuun tarvittaessa tiheämmin). Tällöin saatetaan käsitellä myös eri teemoja valmennussuhteen aikana.

  

Huom! TÄLLÄ HETKELLÄ ETÄTAPAAMISET (esimerkiksi Teams).

  

Yksilöcoaching

Valmentajan avulla työskentelet joko kasvotusten one-on-one tapaamisissa tai etäyhteydellä verkon välityksellä. Keskimäärin yksilötapaamiset valmentajan kanssa kestävät 60-90 minuuttia. Pyrin valmennuksissa siihen, että saat mahdollisimman tehokkaan ja pysyvän avun. Sinun tilanteesi, toiveesi ja tavoitteesi yksilöllisesti huomioiden. Suosin lyhyitä ja vaikuttavia työskentelytapoja. En siis sido sinua itseeni pitkäksi aikaa, vaan haluan antaa parhaat mahdolliset oivallukset mennä kohti tavoitteitasi ja päämääriäsi. Valmennuksissa käytetään tehokkaiksi todettuja ja näyttöön perustuvia menetelmiä.

Ryhmäcoaching

Ryhmävalmennuksissa suosin 6-8 hengen ryhmää (voi olla pienempikin) ja aikaa varataan vähintään 90-120 minuuttia per tapaaminen. Suosittelen kahden tunnin aikaa ainakin ensimmäisellä tapaamiskerralla. Ryhmävalmennukset räätälöidään aina kullekin ryhmälle erikseen. Ryhmävalmennuksia käytetään paljon työyhteisöjen, tiimien ja johtoryhmän valmennuksessa. Ryhmä voidaan muodostaa myös muissa yhteyksissä. Ryhmämuotoista valmennuksessa käytetään erityisesti ryhmän kanssa työskentelyyn suunniteltuja valmennustyökaluja.