You are currently viewing Itsensä johtaminen on elämäntaito, jota voi oppia

Itsensä johtaminen on elämäntaito, jota voi oppia

Tuntuuko siltä, että elämä on oravanpyörässä juoksua ja vauhti vain kiihtyy? Koetko riittämättömyyttä tai ahdistusta? Nämä ovat tunteita, joita varsin moni kokee tässä jatkuvassa muutoksen tilassa. Haluan tuoda toivoa ja valoa tunnelin päähän, näin ei tarvitse olla. Voit ottaa oman elämäsi kuskin paikan. Seuraavassa valotan hieman tietä.

Avain hyvään ja tasapainoiseen elämään löytyy hyvästä itsensä johtamisesta. Käsitteenä itsensä johtaminen on varsin laaja-alainen. Eikä kyseessä ole mikään ”uusi keksintö”, käsitettä on käytetty 80-luvulta asti. Erityisesti tässä ajassa taidon merkitys korostuu. Eletään covid-19 pandemian toista aaltoa. Vaaditaan epävarmuuden sietoa, joustavuutta, sopeutumista ja hyvää palautumiskykyä.

Tarkoitan viittauksella tähän aikaan kuitenkin laajempaa kokonaisuutta. Ajassamme muutoksia tulee nopeassa tahdissa ja tulevaisuus saattaa näyttää epävarmalta, elämä sekä työ ovat jatkuvaa myllerrystä. Työelämä on muuttunut vaativammaksi, asiantuntijatyöksi. Vaaditaan kokonaan uusia taitoja. Ei pelkästään johdolta, vaan ihan jokaiselta yksilöltä. Vaaditaan kykyä kehittyä ja uudistua kiihtyvässä tahdissa. Arjen ja työn yhteensovittamisessa on omat haasteensa, eikä palautumisen merkitystä voi liikaa korostaa. Kysytään todellista taitoa johtaa itseä.

Itsensä johtaminen on erittäin hyödyllinen taito. Se on taito, jonka avulla pystyt surffaamaan taitavammin elämän aalloilla. Mikä parasta tätä taitoa voi oppia. Itsensä johtamista täytyy konkreettisesti harjoitella, jotta siinä kehittyy. Pelkästään lukemalla sitä ei voi valitettavasti oppia.

Mistä tämä taito sitten koostuu? Itsensä johtamisen korkein taso on tietoisuus itsestä. Osaat kertoa, kuka sinä todella olet ja mikä sinua ohjaa. Sinulla on visio siitä, missä olet ja mihin olet menossa tässä elämässä. Elät tietoista elämää.

Hyvä itsensä johtaminen vaatii ymmärrystä ihmisen kokonaisvaltaisuudesta. Tämä kokonaisuus voidaan jakaa fyysisiin, psyykkisiin, emotionaalisiin, sosiaalisiin ja henkisiin osatekijöihin. Näillä kaikilla osa-alueilla tarvitsee tehdä töitä itsensä kanssa, jotta voidaan saavuttaa tasapainoa, joka puolestaan luo hyvinvointia. Täytyy harjoitella kehoa, mieltä, tunteiden kanssa toimimista ja ajattelun hallintaa. Ymmärtää omien arvojen, uskomusten ja kokemusten vaikutuksia itseensä ja toimintaansa.

Taitava itsensä johtaminen vaatii kaikkien osatekijöiden ymmärrystä ja harjaannuttamista. Usein meillä on hyvin tiedossa, mistä tämä hyvinvointia tuova kokonaisuus koostuu. Ongelmana usein on käytäntöönpano. Vaaditaan tahtoa, motivaatiota kehittää ja uudistaa itseä. Samalla tulisi kuitenkin olla itselle armollinen. Tämä on oppimismatka, joka ottaa aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä. Lopulta se on kaiken vaivan arvoista.

Jotta voi johtaa itseään hyvin, täytyy osata ottaa itseensä etäisyyttä. Tarkastella itseä ja omaa toimintaa eri tulokulmista. Puhun itsereflektiosta, joka on itsensä johtamisen ydintaito. Reflektoimalla itseäsi kasvatat itsetuntemustasi. Hyvä itsetuntemus puolestaan avaa portit itsesi kehittämiseen ja uudistamiseen. Se on myös hyvinvointisi perusta.

Hyvä itsetuntemus on itsensä tuntemista ja syvempää ymmärrystä, tietoisuutta. Itsetuntemus on taito, jonka kehittyminen on prosessi. Se on prosessi, jolle on hyvä antaa aikaa. Se on elämänmittainen oppimatka. Tämä on kuitenkin paras matka, jolle voit elämässäsi lähteä. Tie voi olla pelottava ja kuoppainen, mutta myös täynnä iloa, vapautumista ja oivalluksia. Palkintona on hyvinvointia ja tasapainoista elämää.

Tällä itsetuntemusmatkalla tarvitaan myös itseluottamusta. On uskallettava mennä ulos omalta mukavuusalueelta. Vain sitä kautta voi päästä eteenpäin, kehittyä ja uudistua. Niin kuin Albert Einstein sanoi, ”on pähkähullua toistaa samaa kaavaa ja odottaa muutosta”. On siis rohkeasti astuttava sinne, missä ei ole vielä aiemmin käynyt. Otettava riskejä ja kokeiltava rajoja.

Hyvä itseluottamus auttaa selviämään paremmin takapakeista ja epäonnistuneista kokeiluista. Hyvä itseluottamus auttaa toipumaan nopeammin ja näkemään virheet oppimisen paikkoina. Epäonnistumisia ja virheitä tulisikin juhlistaa. Ne antavat oivan tilaisuuden oppia ja kehittyä paremmaksi. Jos kaadut, pidä huoli, että kaadut eteenpäin ja nouset nopeasti ylös. Kiitä opeista ja jatka eteenpäin.

Itsensä johtaminen on taito, joka pitää sisällään useampia taitoja. Näitä taitoja on hyvä harjoitella sinnikkäästi. Vain johtamalla hyvin itseäsi, voit ottaa oman elämäsi kuskinpaikan. Näin otat vastuun itsestäsi ja elät tietoista, hyvää elämää. Saavutat tasapainoa ja mielenrauhaa. Tämä on sellainen palkinto, että matkalle itseesi kannattaa lähteä.

Voimaa ja valoa matkallesi!

Eveliina Suonsivu
Valmentaja, Carelina Oy

Vastaa