Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Carelina Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR, voimassa 25.5.2018 lähtien; Suomen henkilötietolaki 1050/2018) mukaisesti. Tietosuojaselosteemme on aina julkaistuna ja päivitettynä verkkosivuillamme.

Sinulla on asiakkaanamme, yhteistyökumppaninamme ja yksityishenkilönä (jälj. asiakas) oikeus henkilötietojen suojaan. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja ainoastaan lainmukaisten käsittelyperusteiden mukaisesti ja läpinäkyvästi.

Voimme ajoittain muuttaa näitä selosteita ja/tai mm. verkkosivustojemme evästetoimintaperiaatteita, joten suosittelemme tutustumaan näihin sivuihin säännöllisesti.

1. Rekisterinpitäjä
Carelina Oy
Albert Edelfeltin rantatie 9, 06400 Porvoo
puh. 044 983 4333
e-mail: eveliina.suonsivu@carelina.fi
Y-tunnus: 3104890-4
Kotipaikka: Porvoo

2. Rekisteriasiat
Eveliina Suonsivu
eveliina.suonsivu@carelina.fi
puh. 044 983 4333
Vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Carelina Oy:n asiakasrekisteri
Carelina Oy:n blogin tilaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Carelina Oy:n (jälj. Carelina) asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja asiakasviestintä sekä tiedottaminen.

Carelinan blogikirjoitusten tilaajien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisterinpitäjän blogin kirjoitusten lähettäminen tilanneille henkilöille.

Henkilö voi poistua rekisteristä pyytämällä sitä rekisterinpitäjältä eveliina.suonsivu@carelina.fi tai sähköpostiviestissä olevan linkin kautta.

5. Rekisterin tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityjen ryhmä koostuu mm. Carelinan toteuttamien/järjestämien valmennusten ja muiden tilaisuuksien osallistuneista henkilöistä, ja Carelinan verkkopalveluiden (carelina.fi) kautta tehdyistä lataus-/tilaus-/ilmoittautumistiedoista. Tallennamme henkilötietoja vain täysi-ikäisistä (18-v) henkilöistä. Mahdolliset alaikäisten (alle 18-v) henkilötiedot poistetaan rekisteristämme heti, kun saamme asian tietoomme.
Asiakastietorekisteriin kootut tiedot ovat:

  • Yhteystiedot kuten etunimi, sukunimi, s√§hk√∂postiosoite, puhelinnumero
  • Ty√∂teht√§v√§√§n liittyv√§t tiedot kuten teht√§v√§, vastuualue
  • Ty√∂nantajayrityksen yhteys- ja taustatiedot
  • Osallistumis- ja k√§ytt√§j√§tiedot Carelinan j√§rjest√§miin valmennuksiin tai muihin tapahtumiin, tuotteisiin ja palveluihin liittyen
  • Asiakassuhteeseen liittyv√§t tiedot (esim. yhteydenotot ja tapaamiset)
  • Mahdolliset luvat ja suostumukset
  • Seuraamme verkkosivustojemme k√§ytt√∂√§ ev√§steill√§

Asiakas-/henkilötiedot saadaan asiakassuhteen kautta, Carelinan verkkosivuilta (lomakkeet / rekisteröityminen), sähköpostin tai muuta kautta ilmoitetut tiedot ja yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

  • Rekister√∂idyn yrityksen tai henkil√∂n tekem√§t ilmoitukset (suullinen, kirjallinen, verkkotoiminta). Huomioithan, ett√§ toisen henkil√∂n puolesta tietoja voi ilmoittaa vain h√§nen suostumuksellaan.

Carelinan blogikirjoitusten tilaajarekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

  • nimi
  • s√§hk√∂postiosoite

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Carelinan asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolisille.
Asiakkaan tai asiakasyrityksen kanssa voidaan erikseen sopia valmennuksen ja/tai kehittämishankkeen toteuttamiseen liittyen tietojen luovuttamisesta.
Henkilötietoja ei koskaan myydä kolmansille osapuolille.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään ehdottoman luottamuksellisena.

Fyysisessä muodossa oleva aineisto:
Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei käsitellä manuaalisesti. Mikäli jotain tietoja joudutaan käsittelemään manuaalisesti, henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

Sähköisesti tallennetut tiedot:
Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Carelinan tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. palomuurit, käyttäjätunnus ja salasana sekä ssl-salaus.

8. Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja yleisellä tasolla niin kauan kuin se on tuotteidemme ja/tai palvelumme toimittamisen kannalta oikeutettua ja/tai kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön (Suomi, EU) mukaista. Esimerkiksi:
Valmennusten ja muiden tilaisuuksien osallistumistiedot (”kurssihistoria”) s√§ilytet√§√§n seitsem√§n (7) vuoden ajan.
Valmennuksiin ja muihin tilaisuuksiin liittyviä analyysejä, testejä tai muita materiaaleja säilytetään enintään yksi (1) vuosi tilaisuuksien ja/tai kehittämisohjelman päättymisen jälkeen.

Verkkosivustojemme ja -palveluidemme kävijätietoja säilytetään maksimissaan kolmen (3) vuoden ajalta.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa rekistereissämme olevat itseään koskevat henkilötiedot. Asiakkaalla on oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely markkinoinnissa ja muutoinkin turvautua EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiin, mm. oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Asiakkaan pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme asiakasrekisterin käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Kirjalliset yhteydenottopyynnöt lähetetään rekisterinpitäjälle, sähköpostitse osoitteeseen eveliina.suonsivu@carelina.fi.

Carelina Oy