Yrityksille

  

Maailma muuttuu ja kehittyy kiihtyvässä tahdissa. Yrityksiltä vaaditaan kykyä reagoida ketterästi ja oppia nopeasti. Muutos on aina mahdollisuus, mutta sillä on myös kääntöpuoli. Mitään ei pidä lähteä kehittämään vain sen takia, että pitää kehittää. Tavoite on aina viedä toimintaa paremmaksi. Valmentajana autan sinua, yritystänne, tiimiänne tai yhteisöänne ottamaan muutokset haltuun. Yhdessä voimme parantaa toimintaanne, tuloksellisuutta, kirkastaa tavoitteita, selkeyttää prosesseja ja vahvistaa yhteistyötä. Coaching-prosessien ja -työkalujen avulla voidaan kehittää yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa toivottuun suuntaan.

Työelämä on kehittynyt monella saralla parempaan, mutta aikamme vitsaus on kasvavassa määrin työuupumus ja masennus. Nämä tuovat myös yrityksille isoja kustannuksia, lisäävät yksilön kärsimystä, vaikuttavat koko työyhteisöön ja sitä kautta myös tulokseen. On sanomattakin selvää, että työyhteisön, niin työntekijöiden kuin johdon, hyvinvointiin kannattaa satsata ja mieluummin etupainotteisesti. Työ on entistä enemmän asiantuntijatyötä, joka vaatii aivoiltamme paljon. On huolehdittava palautumisesta ja jaksamisesta täysin uudella tavalla. Tuon erittäin mielelläni osaamiseni niin työterveyden kuin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisen osalta yrityksenne käyttöön. Ota yhteyttä, ja katsotaan, miten voisin olla teidän apunanne!

Yrityscoachingpaketti räätälöidään aina yksilöllisesti yrityksenne tarpeisiin. Yritykseen voidaan tilata yksilö- ja/tai ryhmävalmennusta. Suunnittelen ja toteutan myös koulutuksia ja konsultointia, mikäli toive osuu osaamisalueelleni (mm. työhyvinvointi, itsensä johtaminen, tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot). Koulutuksista esimerkkeinä ”Resilienssitaidot työelämässä”, ”Miten rakennetaan työpaikan hyvä henki” ja ”Työn ja arjen yhteensovittamien”.

  

  

Tässä alla listattuna muutama aihealue esimerkiksi, missä valmennusta kannattaa hyödyntää:

 • Prosessien parantaminen
 • Työtehtävien selkeyttäminen
 • Projektin läpivienti
 • Tehokkaat kokouskäytännöt / työskentelytavat
 • Vuorovaikutustaidot
 • Työpaikan ongelmatilanteet ja haasteet
 • Työilmapiiri
 • Muutosten haltuunotto
 • Työhyvinvoinnin edistäminen
 • Itsetuntemuksen syventäminen
 • Työn ja arjen yhteensovittaminen
 • Valmentavan johtajuuden tukena
 • Motivaatio
 • Sparraus